รับกรอกวีซ่าอังกฤษ

รับกรอกวีซ่าอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

Students Visa เป็นวีซ่านักเรียนซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

Student visitor

Tier 4 General students and Tier 4 child student

Visitor Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร

Visitors for Business เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีธุระหรือติดต่อธุรกิจ ในสหราชอาณาจักร โดยรวมไปถึง

– ธุรกิจทั่วไป
– ธุระเกี่ยวกับสถานการศึกษาหรือกิจการการศึกษา รวมทั้งดูงานสถานศึกษา
– แพทย์
– หมอฟัน
– นักกีฬาที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำการแข่งขันต่างๆ
– บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการศาสนา
– นักแสดงหรือบันเทิง(ทำงานการแสดงบันเทิงในสหราชอาณาจักร)

Special Visitor กลุ่มนี้จะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล
วีซ่าคู่หมั้น/แต่งงาน
วีซ่าผู้ปกครองของนักเรียน

Long Term Visit Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานาน

หากไม่มั่นใจที่จะกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ ด้วยตัวเอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า ในการช่วยจัดเตรียมเอกสาร ให้กับสถานทูตประเทศอังกฤษ

เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าก็คือ การแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1