วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และต้องการทำวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ด้วยตัวเอง วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

  • นักเรียนจะต้องได้รับใบตอบรับการเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็น Visa Letter หรือ CAS จากโรงเรียนสอนภาษา หรือมหาวิทยาลัยมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

  • จากนั้นเช็คว่า วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ที่จะยื่นนั้น อยู่ในประเภทใด

  • รวบรวมเอกสารต่างๆ ของนักเรียน ให้พร้อม

  • ถ้านักเรียนต้องการไปเรียนมากกว่า 6 เดือน จะต้องมีใบรับรองการตรวจวัณโรคปอดด้วยค่ะ

  • เตรียมหลักฐานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนเอง หรือของผู้ปกครอง

  • กรอกแบบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ และจองคิวยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ที่ visa4UK.fco.gov.uk การกรอกแบบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  • พิมพ์ใบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • เตรียมใบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ หลักฐานการจ่ายเงิน หนังสือเดินทาง รูปถ่าย และเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมด ไปยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

  • วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ จะดำเนินการออกวีซ่าภายใน 15 วันทำการค่ะ

วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ อาจจะดูยุ่งยาก ที่สำคัญ นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน ก่อนไปยื่นวีซ่านะคะ

ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารการยื่นวีซ่า และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1