วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ วีซ่า Tier 4 คืออะไร

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ วีซ่า Tier 4 หรือ Tier 4 General Visa หรือ Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ โดยที่นักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรมากกว่า 6 เดือน และจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบ ตามระบบการให้คะแนนที่เรียกว่า Point Base System ซึ่งนักเรียนที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับปริญญา จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้

PBS (Points Based System) หรือ ระบบการให้คะแนน คะแนนทั้งหมดที่นักเรียนต้องได้คือ 40 คะแนน โดยแยกการให้คะแนนออกเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะ

  • คะแนนจากจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือเรียกว่า CAS (Confirmation of Acceptance of Studies) ซึ่งทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก Home office จะออกให้เพื่อรับรองนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป หรือที่รู้จักกันว่า EU เข้ารับการศึกษาในสถาบันของตนเองได้ และสถาบันเหล่านี้ต้องมีหมายเลขสปอนเซอร์เป็นของตัวเอง คะแนนในส่วนนี้สำคัญต่อการพิจารณามาก เพราะ CAS number ที่น้องๆได้มาจากสถาบันจะต้องถูกต้องและน่าเชื่อถือ คะแนนทั้งหมดในส่วนนี้คือ 30 คะแนน

  • คะแนนจาก Bank Statement น้องๆสามารถที่จะใช้บัญชีชื่อตัวเอง หรือจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ ในการยื่นจำนวนเงินในบัญชีที่ต้องมีคือ กรณีที่จ่ายค่าเรียนเต็ม ถ้าอยู่ในลอนดอนให้นับไป เดือนละ 1,265 ปอนด์ค่ะ ตัดที่ 9 เดือนค่ะ ก็เท่ากับ 11,385 ปอนด์ คูณด้วยเรทของวันนั้นๆเช่น คูณ 45 บาทต่อปอนด์ ได้เท่ากับ 512,325 บาทแนะนำให้เตรียมไว้ 5 แสนห้าค่ะ  ถ้ามาเรียนนอกลอนดอน การเตรียมเงินจะเป็นในลักษณะเดียวกันค่ะ แต่ว่าน้อยกว่า น้องต้องใช้ 1,015 ปอนด์ ตัดที่ 9 เดือนเช่นกันค่ะ เท่ากับ 9,135 ปอนด์ แล้วน้องก็ต้องคูณด้วยเรทของวันนั้นๆเช่น คูณ 45 บาทต่อปอนด์ ได้เท่ากับ 411,075 บาทแนะนำน้องๆเตรียมไว้ 4 แสนห้าค่ะ เผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะ แล้วแต่เรทเงินด้วยค่ะ แต่ถ้าจ่ายค่าเรียนแค่ครึ่งนึงก็อย่าลืมบวกจำนวนค่าเรียนที่เหลือเข้าไปด้วยนะค่ะ ก็จะเป็นยอดที่ต้องโชว์ตอนยื่นวีซ่าค่ะ ที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เงินจำนวนนี้ต้องมีคงอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 28 วัน ก่อนวันที่น้องๆยื่นขอวีซ่านะคะ และที่สำคัญกว่าก็คือ ในจดหมายรับรองบัญชี (Bank Guarantee) จากทางธนาคารต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีประโยคที่เขียนยืนยันในจดหมายด้วยว่าเงินจำนวนนี้มีอยู่ในบัญชี เกินกว่า 28 วัน มิเช่นนั้นเมื่อยื่นวีซ่า น้อง ๆ อาจจะโดนให้กลับมาขอจดหมายใหม่ได้ค่ะ ฉะนั้นเราควรเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนจะได้ไม่เสียเวลา คะแนนส่วนนี้มี 10 คะแนนค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1