วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ มีกี่ประเภท

คำถามมากมายเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ เนื่องจากวีซ่านั้นมีหลายประเภท และเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อน หากเลือกวีซ่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการไปเรียน ก็จะไม่สามารถขอวีซ่าได้ หรืออาจโดนปฏิเสธวีซ่า ทำให้นักเรียนหลายๆ คน ไม่มั่นใจในการทำวีซ่าด้วยตนเอง

มาทำความรู้จักกับ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ประเภทต่างๆ กันดีกว่าค่ะ

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

  1. วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ระยะสั้น Short Term Student 6 months

เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือนค่ะ ซึ่งวีซ่าชนิดนี้ จะไม่สามารถต่อวีซ่าที่ประเทศอังกฤษได้ และไม่อนุญาตให้นักเรียนทำงาน part time ค่ะ ข้อดีคือนักเรียนสามารถทำเรื่องไปเรียนได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องแสดงผลภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS

ตัวอย่างเช่น
น้องพลอยต้องการไป เรียน General English 20 สัปดาห์ ที่ Bloomsbury International, London UK ในช่วงปิดภาคเรียน น้องพลอยขอวีซ่าแบบ Short Term Student 6 months ได้เลยค่ะ

  1. วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 เดือน Short term Student 11 months – English Language

เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนคอร์สภาษาที่ประเทศอังกฤษ ระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 11 เดือนค่ะ เป็นวีซ่าที่มีเงื่อนไขเหมือนกับ Short Term Student 6 months แตกต่างกันตรงระยะเวลาเรียน และนักเรียนต้องตรวจสุขภาพ (IOM) ด้วยค่ะ นักเรียนสามารถทำเรื่องไปเรียน โดยไม่จำเป็นต้องแสดงผลภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS

ตัวอย่างเช่น
น้องกวางต้องการไป เรียน Intensive English 36 สัปดาห์ ที่ British Study Centres, Oxford UK หลังจากเรียนจบปริญญาตรี เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ น้องกวางต้องขอวีซ่าแบบ Short term Student 11 months – English Language และต้องไปตรวจสุขภาพ (IOM) ด้วยนะคะ

  1. วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ Tier 4 Student Visa

เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษา หรือเรียนต่อในระดับปริญญา (ปริญญาตรี ปริญญาโท) โดยที่โรงเรียนสอนภาษาหรือมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของประเทศอังกฤษ และสามารถออก CAS หรือ หนังสือรับรองให้กับนักเรียนในการยื่นวีซ่าได้ โดยที่นักเรียนจำเป็นต้องแสดง ระดับภาษาอังกฤษ ผลภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS ให้กับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยด้วย

Tier 4 Student Visa ยังแบ่งได้เป็น Tier 4 General Student Visa และ Tier 4 Child students สำหรับนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปีด้วยค่ะ

ตัวอย่างเช่น
น้องบอสมีคะแนน IELTS 7.0 ต้องการเรียนปริญญาโท MS Finance ที่ Regent’s University, London UK มหาวิทยาลัยออก CAS มาให้น้องบอสยื่น Tier 4 General Student Visa ค่ะ

นักเรียนลองเลือกดูนะคะ ว่าต้องการไปเรียนแบบไหน และตรงกับ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ประเภทไหน

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1