วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ การตรวจ IOM

IOM ย่อมาจาก International Organization for Migration ชื่อไทยคือ องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน

สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเดินทางไปประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน จำเป็นที่จะต้องตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยการเอ็กซ์เรย์ปอด ว่าติดเชื้อหรือไม่ ก่อนที่จะยื่นวีซ่านักเรียน

วิธีการตรวจ

1. ทำนัดหมาย โดยติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่ องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM)) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM))

อาคารเกษมกิจ ชั้น8 (ตรงข้ามตึกซีพี ทาวเวอร์)

120 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร 02 234 7950-5

โทรสาร 02 234 7956

อีเมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int

หรือนัดหมาย online ตาม link นี้ค่ะ
http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp

IOM เปิดให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00น. (ยกเว้นวันหยุดของ IOM)

2. นำเอกสารเข้าไปที่ IOM ตามวันและเวลานัดหมาย

– พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (ตัวจริง) และสำเนาพาสปอร์ต
– บัตรประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประชาชน
– เงินสด 3,300 บาท

3. ไปเอ็กซ์เรย์ปอดที่

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 124 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากผลตรวจยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อวัณโรค ทาง IOM จะออกหนังสือรับรองให้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่านักเรียนค่ะ หนังสือรับรองฉบับนี้ควรใส่กระเป๋าถือติดตัวตอนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักรด้วยนะคะ

หากผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อวัณโรค ทาง IOM จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ จนกว่าจะได้รับการรักษาให้หายขาดค่ะ

ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1