วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน

ถ้าวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน ทำยังไง

ไม่มีใครอยากโดนปฏิเสธวีซ่าหรอกนะคะ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งที่คิดว่าเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว

แล้วทำไม วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ถึงไม่ผ่าน

ในกรณีที่ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน ไม่ยากเลยนะคะในการยื่นขอวีซ่าใหม่ แต่การยื่นใหม่ นักเรียนควรจะต้องทราบถึงสาเหตุที่วีซ่านักเรียน ไม่ผ่านในครั้งแรกก่อน

ก่อนอื่นต้องใจเย็นๆ อ่านจดหมายชี้แจงเหตุผลการปฏิเสธวีซ่า ที่ได้รับมาให้เข้าใจถึงเหตุผลที่โดนปฏิเสธวีซ่า

ถ้านักเรียนมีความตั้งใจที่ลองยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง ก็ต้องหาหลักฐานที่สามารถมาลบล้าง เหตุผลในการปฏิเสธของทางสถานทูตให้ได้

สถานทูตเกือบทุกแห่ง พร้อมที่จะรับพิจารณา ถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือเอกสารใหม่ ที่ทำให้ทางสถานทูตพอใจในประเภทวีซ่าที่ยื่นขอไป

แต่หากไม่มีข้อมูลใหม่ ผลการพิจารณาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้

ทางสถานทูตไม่ได้กำหนดเวลาตายตัวสำหรับการยื่นขอวีซ่าครั้งถัดไป นับจากวันที่วีซ่าถูกปฏิเสธไว้

แต่แนะนำว่า ควรจะยื่นเมื่อสามารถหาหลักฐาน เอกสารได้ครบถ้วนตามกำหนดของวีซ่าชนิดนั้นๆ ค่ะ

ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1