วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ค่าธรรมเนียมวีซ่า

การยื่น วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษนั้น นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียม วีซ่านักเรียน ก่อนที่จะไปยื่นวีซ่านะคะ

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถไปจ่ายเงินสดที่ศูนย์ยื่นวีซ่าได้

ถ้านักเรียนยื่น วีซ่านักเรียน ไปเรียบร้อยแล้ว หรือคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ค่ะ

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

วีซ่านักเรียน ระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน (Short Term Study up to 6 months) ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD116 หรือประมาณ 4,060 บาท

วีซ่านักเรียน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 เดือน (Short Term Study – English Language) ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD221 หรือประมาณ 7,735 บาท

วีซ่านักเรียน Tier 4 ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD426 หรือประมาณ 14,910 บาท

อัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 35 บาท โดยประมาณ

ค่าธรรมเนียม วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าล่าสุดได้จากเว็บของสถานทูตนะคะ

ปล. อยากรู้เรื่อง ขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียน สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1