วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ วีธีทำ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และต้องการทำวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ด้วยตัวเอง วิธีทำ วีซ่านักเรียนอังกฤษ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

  • นักเรียนจะต้องได้รับใบตอบรับการเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็น Visa Letter หรือ CAS จากโรงเรียนสอนภาษา หรือมหาวิทยาลัยมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

  • จากนั้นเช็คว่าวีซ่านักเรียนที่จะยื่นนั้น อยู่ในประเภทใด

  • รวบรวมเอกสารต่างๆ ของนักเรียน ให้พร้อม

  • ถ้านักเรียนต้องการไปเรียนมากกว่า 6 เดือน จะต้องมีใบรับรองการตรวจวัณโรคปอดด้วยค่ะ

  • เตรียมหลักฐานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนเอง หรือของผู้ปกครอง

  • กรอกแบบคำร้องขอวีซ่านักเรียน ให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนและจองคิวยื่นวีซ่าทางออนไลน์ได้ที่ visa4UK.fco.gov.uk การกรอกแบบคำร้องขอวีซ่านักเรียนต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  • พิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่านักเรียน พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า

  • เตรียมใบคำร้องขอวีซ่านักเรียน หลักฐานการจ่ายเงิน หนังสือเดินทาง รูปถ่าย และเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมด ไปยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

  • วีซ่านักเรียนจะดำเนินการออกวีซ่าภายใน 15 วันทำการค่ะ

วิธีทำ วีซ่านักเรียน อาจจะดูไม่ยุ่งยาก ที่สำคัญ นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน ก่อนไปยื่นวีซ่านะคะ

ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารการยื่นวีซ่า และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1