วีซ่านักเรียน Tier4 ไม่ผ่าน

ทำไม วีซ่านักเรียน Tier4 ไม่ผ่าน

นักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยในอังกฤษ จะต้องเตรียมตัวทำการยื่นขอวีซ่านักเรียน แบะ Tier4 General Student หรือ วีซ่านักเรียน Tier 4

หลังจากยื่นวีซ่านักเรียน Tier 4 ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกว่า วีซ่านักเรียน Tier 4 จะผ่านหรือไม่ผ่าน

การพิจารณาวีซ่านักเรียน Tier 4 จะใช้การพิจารณาแบบที่เรียกว่า PBS (Points Based System) หรือ ระบบการให้คะแนน

คะแนนทั้งหมดที่นักเรียนต้องได้คือ 40 คะแนน

โดยแยกการให้คะแนนออกเป็นสองส่วน ซึ่งถ้านักเรียนจะถูกปฎิเสธวีซ่านักเรียน Tier 4 ก็เนื่องจากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปค่ะ

1. คะแนนจากจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือเรียกว่า CAS (Confirmation of Acceptance of Studies) ซึ่งทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก Home office หรือ UKBA และสถาบันเหล่านี้ต้องมีหมายเลขสปอนเซอร์เป็นของตัวเอง คะแนนในส่วนนี้สำคัญต่อการพิจารณามาก เพราะ CAS number ที่นักเรียนได้มานั้นจะต้องถูกต้อง และโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเหล่านั้นต้องน่าเชื่อถือ

คะแนนทั้งหมดในส่วนนี้คือ 30 คะแนน

2. คะแนนจาก Bank Statement ด้านการเงิน นักเรียนสามารถใช้บัญชีชื่อตัวเอง หรือจะเป็นของผู้ปกครอง (คุณพ่อหรือคุณแม่) และต้องโชว์จำนวนเงินในบัญชี กรณีที่จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนแล้ว

ถ้าอยู่ในลอนดอน เดือนละ 1,265 ปอนด์ค่ะ 9 เดือน ก็เท่ากับ 11,385 ปอนด์ค่ะ (ประมาณ 550,000 บาท)

ถ้านอกลอนดอน เดือนละ 1,015 ปอนด์ 9 เดือน ก็เท่ากับ 9,135 ปอนด์ (ประมาณ 450,000 บาท)

ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้นด้วยนะคะ

และถ้าจ่ายค่าเรียนไม่เต็มจำนวน ก็ต้องบวกค่าเรียนส่วนที่เหลือด้วย เงินจำนวนนี้ต้องมีคงอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 28 วัน ก่อนวันที่นักเรียนจะยื่นขอวีซ่า

นักเรียนจะต้องขอจดหมายรับรองบัญชี (Bank Guarantee) จากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและต้องมีโชว์จำนวนเงินและระบุระยะเวลา เกินกว่า 28 วันนะคะ

คะแนนทั้งหมดในส่วนนี้คือ 10 คะแนนค่ะ

หากเตรียมทั้งสองอย่างนี้ครบถ้วน นักเรียนจะได้คะแนนเต็ม 40 คะแนน โอกาสที่จะได้รับวีซ่าก็มีสูงค่ะ

แต่ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การสัมภาษณ์วีซ่า น้ักเรียนจะต้องเตรียมตัวตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รายละเอียด คอร์สเรียน วันเริ่มเรียน ทำไมถึงเลือกเรียนที่อังกฤษ ซึ่งแล้วแต่ว่านักเรียนจะเจอคำถามอะไรบ้าง และนักเรียนจำเป็นจะต้องรู้และตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ เพราะการสัมภาษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวีซ่าด้วยค่ะ

วีซ่านักเรียน Tier 4 นั้นไม่เหมือนกับการยื่นวีซ่านักเรียนประเภทอื่นๆ นักเรียนจำเป็นจะต้องหาข้อมูลและทำความเข้าใจกับวีซ่าประเภทนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธวีซ่าค่ะ

ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1