วีซ่า อังกฤษ ไม่ผ่าน

หลายๆ คนคงกลัว การยื่นวีซ่าอังกฤษ ใช่ไม๊คะ กลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน มาดูสาเหตุที่ วีซ่าอังกฤษ ไม่ผ่าน เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเหล่านี้กันค่ะ

 • ยื่นเอกสารปลอม หรือ แอบแฝงวัตถุประสงค์อื่นในการขอวีซ่า

 • มีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างการติดโทษ

 • ได้รับประเมินว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

 • ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความผูกพันกับประเทศที่ตนเป็นประชากรอยู่ได้

 • มีความตั้งใจที่จะไปอาศัยอยู่อย่างถาวร หรือทำงาน โดยผิดเงื่อนไขของวีซ่าที่ยื่นขอไป

 • ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ หรือสมเหตุสมผลในการเดินทางเข้าประเทศ

 • ไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ

 • ไม่มีแผนและหลักฐานประกอบการเดินทาง

 • ไม่มีประกันการเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุม

 • ไม่ได้แสดงหลักฐานที่ระบุว่า ไม่เคยมีประวัติความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

 • ยื่นวีซ่าในช่วงเวลาที่สั้นเกินไป

 • ไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างกับเหตุผลที่วีซ่าที่เคยโดนปฏิเสธครั้งก่อนได้ ในกรณีที่เคยโดนปฏิเสธมาก่อน

 • เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค

 • มีประวัติการทำผิดเงื่อนไขวีซ่า หรือฝ่าฝืนกฎของวีซ่า

 • ยื่นวีซ่าโดยใช้หนังสือเดินทางที่กำลังจะหมดอายุ

 • ไม่มีการใช้งานวีซ่า โดนปราศจากเหตุผลที่สมควร

 • ไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศ

สิ่งสำคัญคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และการตอบคำถามให้รอบคอบ เพื่อให้ทางสถานทูตเชื่อมั่น และพิจารณาออกวีซ่าให้ค่ะ

ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1